Əlaqələr
Humanglobalization.org
Təzə üçün qloballaşmaya baxır.
www.humanglobalization.org

ICC
ICC Ərəb dilində vebsayt.
www.iccarab.org

Beynəlxalq valyuta fondu
www.imf.org

Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi (Intracen)
İstismar üçün UNCTAD-ın və Beynəlxalq Ticarət Təşkilatının (BTTin) texniki əməkdaşlıq agentlikləri, ticarət inkişafının müəssisə yönümlü aspektləri.
www.intracen.org

Beynəlxalq Ticarət Forumu
Beynəlxalq Ticarət Mərkəzinin jurnalı.
www.tradeforum.org

İqtisadi Kooperasiya və İnkişaf üçün təşkilat (OECD)
İrəliləyiş üçün Əməkdaşlıqları tikmək.
www.oecd.org

Əməkdaşlıqlar Mərkəzi
Əməkdaşlıqlara kömək etmək davamlı inkişafda əsas qüvvə olur.
www.partnershipscentral.org

BMT İnkişafı Biznesi
Təzə üçün qloballaşmaya baxır.
www.devbusiness.com

Dünya Bankı
Kommersiya İlə Məşğul Olan verilənlər bazası işgüzar tənzimləmələrin obyektiv ölçülərini və onların həyata keçirilmələrini təmin edir. Kommersiya İlə Məşğul Olan indikatorlar 145 iqtisadiyyatdan tutuşdurula biləndir. Onlar biznesin tənzim edən qiymətlərini göstərirlər və artıran və ya investisiyanı, məhsuldarlığı və böyüməni məcbur edən müəyyən tənzimləmələri analiz etmək üçün istifadə edilə bilərlər.
www.doingbusiness.org

Kapital qoyuluşu İqlim Verilənlər bazası
Qaydalar əsaslı, üzv idarəli təşkilat.
www.rru.worldbank.org/InvestmentClimate

Dünya Ticarət Təşkilatı
Qaydalar əsaslı, üzv idarəli təşkilat.
www.wto.org

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi
www.taxes.gov.az

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi inkişaf Nazirliyi
www.economy.gov.az

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
www.agro.gov.az

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
www.eco.gov.az

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
www.culture.az

Azərbaycan Respublikasının Maarif Nazirliyi
www.min.edu.az

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
www.health.gov.az

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi
www.mincom.gov.az

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi
www.mys.gov.az

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi
www.mot.gov.az

Azərbaycan Respublikasının Statistik Komitəsini bəyan edin
www.azstat.org

Azərbaycan Respublikasının dövlət Gömrüyü Komitəsi
www.customs.gov.az